Riktlinjer för ICONOMI:s Copy tradingcommunity
How To Guides
1 jan. 2021

Riktlinjer för ICONOMI:s Copy tradingcommunity

Obligatoriska kommunikationsriktlinjer för registrering hos FCA

ICONOMI är nu registrerat hos FCA (Financial Conduct Authority) för följande aktiviteter:

• Växling av fiatvaluta mot kryptotillgångar och kryptotillgångar mot fiatvaluta;

• Tillhandahållande av förvaringsplånböcker för lagring av kryptotillgångar för kunders räkning; och

• Växling av kryptotillgångar.

Som sådan gäller vår kommunikation också under FCA:s tillsyn, så dessa är våra minimistandarder framöver:

 • Ingen hänvisning får göras till FCA eller ICONOMI till deras följare i ett offentligt forum om företagets för- eller nackdelar, brittiska regler eller registreringsbestämmelser eller liknande utan vårt uttryckliga förhandsgodkändannande ICONOMI
 • Ingen användning av FCA:s logotype i kommunikationen - inte ens vidaredelning av föremål från FCA själv
 • Offentlig kommunikation av ICONOMI-användare som bryter mot ovannämnda riktlinjer kommer att registreras som ett "Marknadsförings- och eller regleringsbrott" i vår överträdelselogg
 • Efter att ha upptäckt ett sådant brott kommer författaren att uppmanas att ta bort det från sina sociala medier eller någon annan offentlig webbplats
 • Kommunikation utanför dessa riktlinjer kan direkt skada ryktet och ICONOMI:s regulatoriska ställning, plus att det kan orsaka ytterligare utredning av FCA direkt till kommunikationsförfattaren och/eller ICONOMI

Riktlinjer för ICONOMI:s Copy tradingcommunity

Inledning

ICONOMI är en världens största tradingplattformarna för Copy trading av krypto och tar därmed ett stort ansvar för att etablera och upprätthålla en hög standard för kommunikation mellan plattformsanvändarna.

Utöver trading tillhandahåller ICONOMI:s plattform också funktioner för social trading som tillåter användare att skapa och dela innehåll, utbyta idéer, Strategier och etablera olika Copy tradingrelationer för att förbättra deras tradingupplevelser och potentiellt deras resultat.

När social trading väl har kombinerats med kryptoområdet (som blir mer och mer reglerat) är det viktigt att sätta tydliga kommunikationsstandarder och bästa praxis för våra användare, så att de är medvetna om vilken typ av innehåll och kommunikation som är acceptabel (dessa är utformade för att underlätta kopplingen till reglerad verksamhet).

Terminologi

Kryptostrategi

En ICONOMI-funktion som förenklar innehav av olika kryptotillgångar i användarvänliga mallar. Huvudfokus ligger på olika kryptotillgångar och deras viktning.

Strateg

En ICONOMI-användare som delar kryptokunskap via Kryptostrategi. Han/hon förvaltar en Kryptostrategi genom att ändra kryptotillgångar och deras viktning när som helst.

Kopierare

En ICONOMI-användare som vill exponeras för Strategens kryptokunskap och/eller erfarenhet. Han/hon går in i en relation med Strategen genom att kopiera Kryptostrategin. Denna relation innebär att en kopierares tillgångar automatiskt synkroniseras via ombalansering som utlöser ändringar från den ursprungliga Kryptostrategimallen.

Kopiera Kryptostrategi

En handling för att ingå gällande social trading-relation mellan kopierare och Strateg. Att kopiera en Kryptostrategi innebär en realtidsreflektion av mallen för tillgångar mellan Strateg och kopierare tills att kopieraren avslutar relationen. Kopieraren har fullständig uppsikt över sina tillgångar och kan/får sluta kopiera Kryptostrategin när som helst.

Ombalansering

En handling som ändrar Kryptostrategimallen, vilket leder till lagda ordrar på börser som matchar den nya Kryptostrategimallen.

Slutar kopiera

Avveckling av positioner till fördefinierade tillgångar (ETH/BTC/EUR).

Grunderna i social trading

I social trading observerar användare andra användares tradingbeteenden och -vanor. Det primära målet är att dela tradinginformation i form av "Copy trading", främja kunskapsutbyte mellan användare och berika deras upplevelse.

Marknadsföring och reklam

Alla Strateger som är en del av ICONOMI och försöker utöka sin räckvidd över andra sociala kanaler (t.ex. Twitter, Facebook, etc.) bör anpassa sin kommunikation till våra riktlinjer och den underliggande förordningen. Om du gör det kommer nya kopierare att få en bättre förståelse och en bättre användarupplevelse. Detta eftersom kommunikationen helt matchar ICONOMI:s plattform, vilket gör det möjligt för användare att ta del av Copy trading på ett enkelt och begripligt sätt.

Termer anpassade till ICONOMI

Följande termer passar bra till ICONOMI:s användargränssnitt och hindrar eventuella missförstånd.

 • Strateg
 • Kryptostrategi
 • Kopiera Kryptostrategi
 • Sluta kopia Kryptostrategi
 • Kryptostrategimall/struktur
 • Kopierare
 • Copy trading-avgift
 • Prestationsavgift
 • Kryptostrategiavgifter

Ej rekommenderade termer

 • Chef
 • Fond
 • Köpa Kryptostrategi
 • Sälja Kryptostrategi
 • Fondens struktur
 • Investerare / följare
 • Förvaltningsavgift

Vi rekommenderar att du uppdaterar din beskrivning + all offentlig information på webbplatser där du marknadsför din Strategi för att undvika potentiella personliga civila och eller till och med kriminella risker. Om du är osäker, vänligen kontakta oss. Vi kan inte ge dig råd om specifika eller lokala lagar, förordningar och krav, men vi kan och kommer att dela vår professionella förståelse för de marknader vi är reglerade på.


Är du redo att börja din resa med oss?

Betrodd av över 100 000 användare från hela världen.

Skapa konto