Juridiskt

Villkor och policyer

Företagsinformation

©ICONOMI är verksamhetsnamnet för ICONOMI Limited, ett företag registrerat i England och Wales. Registrerad adress 10 Orange Street London, WC2H 7DQ. Registreringsnummer: 11087795. ICONOMI Limited är registrerat hos Financial Conduct Authority (Registreringsnummer 927859).

Sammanfattning av villkorens slutanvändning

De allmänna villkoren för ICONOMI:s slutanvändning innehåller beskrivningar av de produkter som ICONOMI erbjuder och som kan vara tillgängliga genom användning av ICONOMI:s plattform. Vidare beskriver de allmänna villkoren för ICONOMI:s slutanvändning förfarandet för att kopiera Kryptostrategier, statusen för Kryptostrategiexperter, regler för produkten kryptoutlåning, regler för ICONOMI:s användarkonton, risker, avgifter som ICONOMI tar ut, behörighet att använda plattformen, webbplatsen, kryptoutlåning och Kryptostrategier, finansiell reglering samt samarbete med rättsliga myndigheter, auktoriserade finansinstitut och tillsynsmyndigheter. De omfattar också ansvarsordning, säkerhetsåtgärder, bestämmelser om eventuella skatter, bestämmelser om immateriella rättigheter, tillgång till plattformen och andra regler och meddelanden som är viktiga för slutanvändarna av plattformen.
Ladda ner GTC-användare

Villkor för värvningsprogrammet

Villkoren för ICONOMI:s värvningsprogram innehåller en beskrivning, reglerar användningen och fastställer villkoren för ICONOMI:s värvningsprogram. ICONOMI:s värvningsprogram gör det möjligt för slutanvändare att få ICONOMI:s värvningsprovision från avgifter som samlas in från värvade vänners investeringar i Kryptostrategier.
Ladda ner GTC-värvningsprogram

Ansvarsfriskrivning för sociala medier

Ingen av de uppgifter som finns tillgängliga via ICONOMI:s sociala medier utgör ett erbjudande (eller en uppmaning till ett erbjudande) att köpa eller sälja någon kryptovaluta, mynt, digital portfölj eller annan ICONOMI-produkt, att göra någon investering eller att delta i någon särskild aktivitet. ICONOMI eller ICONOMI:s associerade dotterbolag eller närstående bolag (tillsammans "ICONOMI") ska inte vara ansvariga för någon förlust som uppstår till följd av en investering baserad på någon prognos eller annan information som görs tillgänglig via ICONOMI:s konton i sociala medier. All information som publiceras på ICONOMI:s konton i sociala medier ska inte betraktas som personlig investeringsrådgivning eller tolkas som ett uttryckligt eller underförstått löfte, en garanti eller en antydan från ICONOMI om att kunderna kommer att tjäna på investeringen eller att förlusterna i samband med den kan eller kommer att begränsas. Alla ICONOMI:s inlägg som publiceras på någon plattform för sociala medier är endast i informationssyfte. Du bör notera att innehållet och materialet på ICONOMI:s konton på sociala medier tillhandahålls "i befintligt skick" utan några uttryckliga eller underförstådda garantier.
Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator och/eller garanti för framtida resultat. Värdet på investeringar kan sjunka såväl som stiga. Transaktioner som görs med (men inte begränsat till) kryptovalutor, tokens och digitala portföljer kan vara mycket spekulativa och kan leda till såväl förluster som vinster. Innan du gör en investering eller genomför en transaktion bör du noggrant överväga din ekonomiska situation och rådgöra med din(a) finansiella rådgivare för att förstå riskerna och säkerställa att en investering eller transaktion är lämplig för dig.
Alla åsikter, nyheter, forskning, analyser, priser, jämförelser eller annan information som finns i ICONOMI:s sociala medier tillhandahålls som allmänna (marknads)kommentarer och utgör inte investeringsråd och/eller personlig rådgivning. All information eller åsikt som tillhandahålls här är inte avsedd att distribueras till eller användas av någon person i någon jurisdiktion eller något land där sådan distribution eller användning skulle vara olaglig. Alla åsikter kan ändras utan föregående meddelande. De åsikter som uttrycks här kan vara personliga för författaren och återspeglar inte nödvändigtvis ICONOMI:s åsikter.
Förekomsten av hyperlänkar till andra webbplatser innebär inte att ICONOMI godkänner dessa webbplatser eller informationen, produkterna eller tjänsterna. När det gäller banners och/eller webbplatser/länkar som inte tillhör ICONOMI eller tredje part har vi ingen redaktionell kontroll över den information som du kan hitta på dessa platser. ICONOMI tar inget ansvar för det innehåll, de produkter och/eller tjänster som erbjuds eller görs tillgängliga via sådana länkade platser. Vi rekommenderar att du granskar varje webbplats sekretesspolicy och villkor.

Är du redo att börja din resa med oss?

Betrodd av över 100 000 användare från hela världen.

Skapa konto