Juridiskt

Villkor och policyer

Sammanfattning av ICONOMI:s sekretesspolicy

ICONOMI respekterar din integritet och har åtagit sig att skydda dina personuppgifter. Här hittar du en snabb översikt över ICONOMI:s sekretesspolicy. Om du har några frågor, tveka inte och kontakta oss på [email protected]. Vi samlar in personuppgifter för att erbjuda dig våra tjänster. När vi kräver vissa personuppgifter från användare beror det på att sådana uppgifter är relevanta för specificerade ändamål. Vi kanske inte kan betjäna dig lika effektivt eller erbjuda dig alla eller någon av våra tjänster när du väljer att inte dela vissa uppgifter med oss. Vi samlar in olika typer av personuppgifter såsom personuppgifter, formella identifieringsuppgifter, finansiella uppgifter och transaktionsdata, där vi kan behandla dina personuppgifter om du samtycker till behandlingen, för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter (t.ex. AML regler, skatteregler), om det är nödvändigt för att fullgöra våra skyldigheter som följer av avtal vi ingått med dig, eller för att vidta åtgärder på din begäran innan du ingår ett avtal med dig, eller för våra legitima intressen. ICONOMI förstår hur viktig din integritet är, varför vi upprätthåller lämpliga fysiska, tekniska och administrativa skyddsåtgärder för att skydda säkerheten och sekretessen för de personuppgifter du anförtror oss. Vi ser till att dina personuppgifter endast kan nås av dem som verkligen behöver dem för att utföra sina uppgifter och skyldigheter och/eller för att uppfylla juridiska och avtalsmässiga skyldigheter eller i syfte att behandla personuppgifter på annan rättslig grund. Du har rätt att granska, korrigera eller ändra dina personuppgifter, eller att radera dessa uppgifter om de är felaktiga. Du har också rätt att invända mot behandling, begära begränsning av behandlingen, begära överföring av data eller återkalla ditt samtycke när som helst. Vi kommer att behålla dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för syftet med vår affärsrelation med dig, för att fullgöra våra avtalsförpliktelser gentemot dig, eller om det är längre, som krävs för juridiska och regulatoriska ändamål. ICONOMI Ltd., med säte i Storbritannien och ICONOMI d.o.o., med säte i Slovenien kvalificerar sig som gemensamma personuppgiftsansvariga enligt den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Om du anser att vi har kränkt dina rättigheter uppmanar vi dig att kontakta oss först på [email protected] så att vi kan försöka lösa problemet eller tvisten informellt. Du kan också skicka in klagomål på vår behandling av dina personuppgifter till relevant dataskyddsmyndighet. Listan över tillsynsmyndigheter hittar du här.
Ladda ner sekretesspolicy

ICONOMI:s cookie Policy

Denna cookiepolicy förklarar hur ICONOMI Limited och dess koncernbolag ("ICONOMI", "vi", "oss" och "våra") använder cookies när du besöker våra webbplatser på iconomi.com, eller andra webbplatser, sidor, funktioner eller innehåll som vi äger eller driver (webbplatsen), när du använder ICONOMI:s mobilapp och/eller interagerar med ICONOMI:s onlineannonser eller marknadsföringsmeddelanden (tjänsterna). Den förklarar vad cookies är och varför vi använder dem, samt dina rättigheter att kontrollera vår användning av dem.
I vissa fall kan vi använda cookies för att samla in personlig information, eller information som blir personlig information om vi kombinerar den med annan information. I sådana fall gäller ICONOMI:s sekretesspolicy utöver denna cookiepolicy.
Om du har några frågor om vår användning av cookies kan du maila oss på [email protected].
Ladda ner cookiepolicy

Är du redo att börja din resa med oss?

Betrodd av över 100 000 användare från hela världen.

Skapa konto