ICONOMI Copy Trading Насоки на Общността
How To Guides
1.01.2021 г.

ICONOMI Copy Trading Насоки на Общността

Задължителни насоки за комуникация при регистрация на FCA

ICONOMI вече е регистрирана в FCA (Financial Conduct Authority) за следните дейности:

• Обмяна на фиатна валута за крипто активи и крипто активи за фиатна валута;

- Предоставяне на портфейли за съхранение на крипто активи от името на клиенти; и

- Обменът на криптоактиви.

Като такава, нашата комуникация също е под надзора на FCA, така че това са нашите минимални стандарти занапред:

 • Не трябва да се споменава FCA или ICONOMI пред техните последователи в публичен форум относно предимствата и недостатъците на фирмата, регулаторния или регистрационен режим на Обединеното кралство или други подобни без изричното предварително одобрение на ICONOMI.
 • Никакво използване на логото на FCA в комуникацията - дори повторно споделяне на елементи от самия FCA
 • Публичната комуникация на потребителите на ICONOMI, която нарушава гореспоменатите насоки, ще бъде регистрирана като "Маркетингово или регулаторно нарушение" в нашия регистър за нарушения.
 • След установяване на такова нарушение авторът ще бъде помолен да го премахне от своята социална медия или друг публичен уебсайт.
 • Комуникацията извън тези насоки може пряко да навреди на репутацията и на регулаторния статут на ICONOMI, както и да доведе до по-нататъшно разследване на FCA директно към автора на комуникацията и/или ICONOMI.

ICONOMI Copy Trading Насоки на Общността

Въведение

ICONOMI е една от най-големите платформи за крипто copy trading в света и като такава поема голяма отговорност за установяването и поддържането на висок стандарт на комуникация между потребителите на платформата.

Освен за trading, платформата ICONOMI предоставя и функции за social trading, които позволяват на потребителите да създават и споделят съдържание, да обменят идеи, стратегии и да създават различни връзки за copy trading, за да подобрят опита си в trading и евентуално резултатите си.

След като съдържанието на social trading се комбинира с областта на криптовалутите (която става все по-регулирана), е важно да определим ясни стандарти за комуникация и най-добри практики за нашите потребители, така че те да са наясно какъв тип съдържание и комуникация са приемливи (това е предназначено за смекчаване, свързано с регулирана дейност).

Терминология

Крипто Стратегия

Функция на ICONOMI, която опростява държането на различни крипто активи в удобни за потребителя шаблони. Основният фокус е върху различните криптоактиви и тяхната стойност.

Стратег

Потребител на ICONOMI, който споделя знания за крипто валутите чрез Крипто Стратегии. Тя/Той ръководи Крипто Стратегия, като променя крипто активите и тяхната стойност по всяко време.

Копиращ

Потребител на ICONOMI, който иска да се запознае със знанията и опита на стратега в областта на крипто. Той/тя влиза във взаимоотношения със Стратега чрез копиране на криптостратегия. От тази връзка на копиращия автоматично се синхронизират елементи чрез ребалансиране, които предизвикват промени от първоначалния шаблон на Крипто Стратегията.

Копиране на Крипто Стратегия

Действие за влизане в social trading отношения между Копиращ и Стратег. Копирането на Крипто Стратегия означава отразяване в реално време на шаблона на активите между Стратега и Копиращия, докато Копиращият не прекрати връзката. Копиращият има пълен надзор над своите активи и може/може да спре копирането на Крипто Стратегията по всяко време.

Ребалансиране

Действие за промяна на шаблона на Крипто Стратегията, което води до формиране на поръчки на борсите, които отговарят на новия шаблон на Крипто Стратегията.

Спиране на копирането

Разкриване на позиции в предварително определени активи (ETH/BTC/EUR).

Основи на social trading

При social trading потребителите наблюдават trading поведение и навици на други потребители. Нейната основна цел е да споделя информация за trading под формата на "copy trading", като насърчава обмена на знания между потребителите и обогатява техния опит.

Промоция, реклама, маркетинг

Всички стратези, които участват в ICONOMI и се опитват да разширят обхвата си чрез други социални канали (напр. Twitter, Facebook и др.), трябва да съобразят комуникацията си с нашите насоки и с основния регламент. По този начин ще се даде възможност за по-добро разбиране и по-добър потребителски опит на новите копиращи, тъй като промоцията ще съответства напълно на навигацията в платформата ICONOMI, позволявайки на потребителите да изпълняват copy trading по прост и разбираем начин.

Формулировка, съгласувана с ICONOMI

Следващата формулировка ви привежда в съответствие с потребителския интерфейс на ICONOMI и ясно ви разграничава от евентуално несъответствие между фондовете.

 • Стратег
 • Крипто Стратегия
 • Копиране на Крипто Стратегия
 • Спиране на копирането на Крипто Стратегия
 • Шаблон/структура на Крипто Стратегия
 • Копиращ / Копиращи
 • Такса за trading с копия
 • Такса за представяне
 • Такси за Крипто Стратегия

Обезкуражена формулировка

 • Мениджър
 • Фонд
 • Купуване на Крипто Стратегия
 • Продажба на Крипто Стратегия
 • Структура на фонда
 • Инвеститори/ Последователи
 • Такса за управление

Съветваме ви да актуализирате описанието си + всяка публична информация на уебсайтовете, на които популяризирате стратегията си, за да избегнете потенциални лични граждански и дори наказателни рискове. Ако имате някакви съмнения, моля, свържете се с нас. Не сме в състояние да ви консултираме относно специфични или местни закони, разпоредби и изисквания, но можем и ще споделим професионалното си разбиране за пазарите, на които сме регулирани.


Готови ли сте да започнете пътуването си с нас?

Ползващи се с доверие от над 100 000 потребители от цял свят.

Създаване на акаунт