Använda snabba data för bättre ombalansering
How To Guides
27 aug. 2020

Använda snabba data för bättre ombalansering

Den här veckan har vi släppt en ny widget som heter "Quick Look". Denna funktion introducerades som en uppgradering av ombalanseringsflödet för att ge förvaltarna tillgång till information där de behöver den mest. Förutom uppenbar information (diagram, avkastning och widgetar för BTC-jämförelser) kommer Quick Look också med tre nya delar med information.

Tillgångars status

Tillgångarnas status bestäms utifrån två huvudkriterier:

  • Tillgångens dagliga volym
  • Tillgångens tillgänglighet på börser som stöds av ICONOMI:s trading-motor.

3 staplar visar tillgångens status:

  • Tillgången handlas på minst två olika börser, vilket ger redundans om en av börserna går offline.
  • Tillgången har tillräcklig daglig volym (på börser som stöds av ICONOMI:s trading-motor) för att ICONOMI-användarnas begäran om ombalansering ska kunna behandlas.

2 staplar visar tillgångens status:

  • Om en tillgång endast uppfyller ett av de två huvudkriterierna förlorar tillgången 1 poäng kopplad till tillgångens status.
  • Till exempel handlas den specifika tillgången på flera börser, men den totala maximala dagliga volymen motsvarar inte de ombalanseringsbelopp som ICONOMI-användarna begär.

1 stapel visar tillgångens status:

  • Denna status visas när tillgången är tillgänglig på endast en börs som stöds av ICONOMI:s trading-motor och har en låg daglig volym.
  • I det här specifika scenariot kan det vara svårt att ombalansera tillgången eftersom den saknar volym och det inte finns någon redundans om börsen går offline.

Max. daglig volym

Detta är den ackumulerade trading-volymen från börser som stöds av ICONOMI:s trading-motor. I verkligheten är detta den maximala volym som vi kan tillhandahålla för en specifik tillgång. Om du har en Kryptostrategi med en enorm nivå på AUM kan denna siffra ge dig en bra insikt i hur mycket vikt en specifik tillgång kan ha.

Börser som stöds

Denna information är relaterad till det totala antalet börser som vi stöder. Staplarna representerar inte antalet börser, utan om en tillgång har 1-2 staplar kan du anta att redundansen för den tillgången är opålitlig eller har låg volym.

Hur kan man använda dessa uppgifter?

Vi vill kunna stödja så många tillgångar som möjligt i vår trading-motor, men samtidigt vill vi att våra användare ska kunna fatta välgrundade beslut när de ombalanserar sina Kryptostrategier. Därför införde vi nya tillgångsparametrar som gör det möjligt för användare att förutse hastigheten på ombalanseringen för varje tillgång och ändra tillgångsvikterna i enlighet med detta.

Vi planerar att lägga till fler data till Quick Look i framtiden, men för tillfället föreslår vi att du leker runt, övervakar data och lär dig av dem. Med tiden kommer du att kunna spika den där ombalanseringen snabbt och effektivt.

Är du redo att börja din resa med oss?

Betrodd av över 100 000 användare från hela världen.

Skapa konto