Förklaring av prestationsavgifter
How To Guides
15 apr. 2021

Förklaring av prestationsavgifter

Denna prestationsavgift är en väsentlig del av ICONOMI:s plattform och dess Kryptostrategier .

Det ger en välbehövlig balans i relationen mellan Strategen och deras kopierarem vilket ger Strategerna ett incitament att lyckas. Vi implementerade prestationsbaserade avgifter redan 2018. Sedan dess har systemet för prestationsbaserade avgifter samlat in och fördelat avgifter.

Definition av prestationsavgift

Prestationsavgifter tas ut baserat på högvattenmärket. Det är en belöning som en Strateg får för att den genererar avkastning genom sin Kryptostrategi.

Det finns två scenarier när prestationsavgiften tas ut:

A) När en kopierare fortfarande kopierar Strategin vid slutet av insamlingsperioden

Denna del av avgiften allokeras första måndagen i efterföljande månad och betalas ut en månad efter.
Detta innebär till exempel att decembers prestationsavgifter kommer att allokeras från Kryptostrategin den första måndagen i januari och betalas ut i februari.

B) När en kopierare säljer Strategin under insamlingsperioden

Prestationsavgiften allokeras omedelbart från Kryptostrategin efter att en kopierare säljer Strategin under insamlingsperioden. Avgiften betalas sedan ut senast den 10:e i följande månad.

Insamlingsperiod

Insamlingsperioden är en period under vilken prestationsavgiften samlas in från kopierarna. Baserat på Strategens beslut kan denna period antingen vara veckovis, månadsvis eller kvartalsvis.
Under dessa perioder beräknar vi Kryptostrategins prestationsavgifter baserat på högvattenmärken.

Högvattenmärket är det högsta värde som en Kryptostrategi eller ett kryptokonto har nått. Denna term används ofta i samband med Strategkompensation som är prestationsbaserad. Högvattenmärket säkerställer att Strategen inte får betalt vid dålig prestation. Om Strateger förlorar pengar under en period måste Strategin växa över högvattenmärket innan de får en prestationsbonus från Strategins ACS.

Allokering

Vid slutet av insamlingsperioden kommer insamlade avgifter att allokeras från Kryptostrategin och förberedas för utbetalning/distribution.

A) Prestationsavgift när en kopierare fortfarande kopierar Strategin vid slutet av insamlingsperioden

Som förklarats tidigare sker allokeringen av avgifter alltid den första måndagen i följande månad (till exempel kommer prestationsavgifter som samlas in i december att allokeras från Kryptostrategin den första måndagen i januari och betalas ut i februari).

B) Prestationsavgift när en kopierare slutar kopiera Strategin under insamlingsperioden

Avgifterna gäller omedelbart när en kopierare slutar kopiera Kryptostrategin.

Utbetalning

Prestationsavgiften fördelas och betalas ut senast den 10:e i månaden.

A) Prestationsavgiften som tas ut från kopierare som fortfarande kopierar Strategin vid slutet av insamlingsperioden betalas ut senast den 10:e i följande månad.

B) Prestationsavgiften som samlas in från kopierare som har sålt Kryptostrategin under insamlingsperioden betalas ut senast den 10:e i månaden.

Obs: Kryptostrategiavgifter är uppdelade mellan ICONOMI, Strategen bakom Kryptostrategin och värvaren enligt värvningsprogrammet (efter moms).

Men vad betyder allt detta för mig?

Enkelt uttryckt, om värdet på din investering i en Kryptostrategi sjunker, kommer du inte att betala några prestationsavgifter förrän värdet på din investering når det tidigare högsta värdet. Med andra ord kommer du inte att betala prestationsavgifter två gånger för samma prestation.

Om du vill ta del av ytterligare information, kolla in vår Artikel i hjälpcentret .

Om du tycker att detta system verkar bra kan du skapa ett konto på ICONOMI och börja med så lite som €10.

Är du redo att börja din resa med oss?

Betrodd av över 100 000 användare från hela världen.

Skapa konto