Utjämning av volatiliteten: Fördelarna med Dollar-cost averaging vid investeringar
Investing 101
1 feb. 2023

Utjämning av volatiliteten: Fördelarna med Dollar-cost averaging vid investeringar

Dollar-cost averaging är en finansiell strategi som innebär att man regelbundet investerar en fast summa pengar i en viss tillgång, oberoende av prisfluktuationerna på marknaden. Tanken bakom denna strategi är att minska volatilitetens inverkan på en investeringsportfölj och potentiellt öka den totala avkastningen på lång sikt.

En av de främsta fördelarna med Dollar-cost averaging, alltså en slags medelvärdesstrategi på svenska, är att det hjälper dig att hantera dina känslor när du investerar. Det kan vara frestande att försöka tajma marknaden och göra stora engångsinvesteringar när priserna är låga eller att sälja när priserna är höga. Detta kan dock vara riskabelt eftersom det är svårt att förutse när priserna kommer att stiga eller sjunka. Genom att investera konsekvent över tid kan du med hjälp av Dollar-cost averaging undvika att försöka göra dessa typer av förutsägelser och i stället fokusera på att bygga upp en diversifierad portfölj på lång sikt.

En annan fördel med Dollar-cost averaging är att metoden kan bidra till att sänka den genomsnittliga kostnaden för en investering. När priserna är höga kommer du att kunna köpa färre tillgångar med den fasta summan investerade pengar, och när priserna är låga kommer den att kunna köpa mer. Detta kan leda till en lägre genomsnittlig kostnad över tid, vilket kan öka den totala avkastningen på investeringen.

Det är viktigt att notera att Dollar-cost averaging inte garanterar vinst eller skyddar mot förlust. Det är helt enkelt ett sätt att försöka hantera de risker som är förknippade med investeringar på marknaden. Det är också viktigt att diversifiera en investeringsportfölj och att ta hänsyn till faktorer som din risktolerans och dina finansiella mål när du beslutar om Dollar-cost averaging är rätt strategi för dig. I sig är detta

Sammantaget kan Dollar-cost averaging vara ett användbart verktyg för dig när du vill minska effekten av volatilitet på din portfölj och potentiellt öka din långsiktiga avkastning. Det är viktigt att komma ihåg att diversifiera och överväga risktolerans och finansiella mål.

På ICONOMI kan du med AutoInvest automatiskt kopiera en Strategi eller på regelbunden basis köpa en kryptovaluta baserat på den tidsram du väljer. Du kan investera varje vecka, månad eller med annan valfri frekvens utan att lyfta ett finger och på så sätt bygga en diversifierad och stark portfölj över tid.

För att automatisera allt ytterligare kan du göra en återkommande betalning med din bank eller kreditkortsleverantör. På så sätt avsätter du en summa varje dag, vecka eller månad för att bygga din kryptoportfölj.

Är du redo att börja din resa med oss?

Betrodd av över 100 000 användare från hela världen.

Skapa konto